X

รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 แจงกรณีครูอุ้มผางร้อง ชี้ ปี 53 – ปี 61 ได้งบประมาณตลอด

รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 อ.แม่สอด ชี้แจงข้อเท็จจริง โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ อ.อุ้มผาง ถูกทอดทิ้ง ไร้คนเหลียวแล ชี้มีกรรมการจากตัวแทนทุกโรงเรียนร่วมพิจารณา เขตไม่ใช่ผู้ชี้ขาด

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต 2 อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ชี้แจง กรณีผู้ใช้เฟสบุ้คครูดอย ที่ใช้ชื่อ มนตรี จินา เป็นครูโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ 1 ต.โมรโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก 2  อ.แม่สอด ได้โพส ข้อความพร้อมภาพประกอบ ลงในเฟสบุ๊คถึงโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทำนอง โรงเรียนไม่รับการเหลียวแล อาคารเรียนเก่าทรุดโทรม ว่า การจัดตั้งงบประมาณประจำปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตามความจำเป็น นั้นได้จัดงบประมาณเป็น 3 ส่วน คือ การขอก่อสร้างใหม่ เนื่องมาจากห้องเรียนไม่เพียงพอ นักเรียนมีจำนวนมาก 2. การขอทดแทน เนื่องจากอาคารเก่าชำรุดทรุดโทรม และการขอปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  ซึ่งการพิจารณางบประมาณดังกล่าว มีประธานกลุ่มจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 13 กลุ่ม ร่วมกันเป็นคณะกรรมการ และให้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณกันเอง โดยเรียงลำดับความสำคัญมาแล้ว

นายประวัตร์ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการกลุ่มพิจารณาแล้วเสร็จ จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ของสพป.ตาก เขต 2  ซึ่งมีตัวแทนทุกกลุ่มเข้าร่วมด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สพป.ตาก 2 ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง และลงไปดูพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีสิทธิ์ หรือใช้อำนาจในการตัดสินใจต่อการพิจารณาใดๆ ส่วนคณะกรรมการแต่ละกลุ่มนั้น เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอของบประมาณให้กับแต่ละโรงเรียน ซึ่งหลังจากมีมติของคณะกรรมการชุดใหญ่เสร็จแล้ว ทางสพป.ตาก เขต 2  ได้นำส่งเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับการพิจารณามาทุกปีงบประมาณ  ขณะที่โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 2 มีจำนวน 116 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสอีก 30 แห่ง ในจำนวนนี้ มีโรงเรียนหลายแห่งต้องการงบประมาณ ไปซ่อมแซมอาคารเก่าทรุดโทรม หรือ ห้องน้ำ และอื่นๆมากมาย แต่ต้องอยู่ในลำดับความสำคัญ ว่า มีความเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด

นายประวัตร์ กล่าวว่า กรณีโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ได้รับการพิจารณามาโดยตลอด ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ได้งบประมาณเกือบทุกปี เช่น ซ่อมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. ซ่อมบ้านพักครู  ก่อสร้างอาคารเรียนนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติ ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ 2553 จนถึงปีพ.ศ 2561  รวมงบประมาณ กว่า 5 ล้านบาท มีเพียงปีพศ. 2562 นี้ ยังไม่มีอะไร  ฉะนั้น ทางโรงเรียนได้รับการดูแลมาโดยตลอด ไม่ได้ถูกทอดทิ้งใดๆ ตามที่เป็นข่าว และยังมีภาพอาคารดีีๆหลายหลัง ที่ไม่ได้เป็นภาพข่าวที่ปรากฏออกมา ส่วนกรณีประสบเหตุพายุ และมีหลังคาเปิด ก็สามารถใช้เงินอุดหนุนทางโรงเรียนได้ทันที เนื่องจากมีหลังคาไม่กี่แผ่นหลุดออกมา ซึ่งทางผู้บริหารคนใหม่ได้ดำเนินการไปแล้ว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่