X

สำรวจพื้นที่สร้างโรงพยาบาลอุ้มผาง ช่วยผู้ป่วยห่างไกล

เตรียมสร้างโรงพยาบาลอุ้มผางแห่งที่ 2 ผวจ.ตากลงพื้นที่เอง ช่วยเหลือชาวบ้านถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภออุ้มผาง เพื่อสำรวจสถานที่สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ เนื่องจากโรงพยาบาลเก่า มีความคับแคบเล็ก และต้องการสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัย ไม่ต้องให้ชาวอุ้มผาง ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารลำบาก จากการเดินทางไกลไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด หรือ โรงพยาบาลต่างจังหวัด โดยการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว มีนายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภออุ้มผาง และนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ร่วมสำรวจพื้นที่

 

ในเบื้องต้น ได้สำรวจพื้นที่ไว้ 3 แห่ง คือ  หน้าศาลเจ้าพะวอ ต.อุ้มผาง ม.1 ,  ทุ่งนาหลวงบ้านน่อเอ ต.อุ้มผาง และ พื้นที่ ต.แม่กลอง ม. 1  บ้านแม่กลองใหม่ การสร้างโรงพยาบาลอุ้มผางแห่งที่ 2 จะเป็นการขยาย พื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อดำริของ นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ในโอกาสที่ไปอำเภออุ้มผาง และเห็นถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งประชาชนชาวอำเภออุ้มผาง และส่วนราชการในพื้นที่เห็นพ้องกันหมด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่