ยกระดับการรับมือโควิด-19จากพม่า 5 อำเภอชายแดนตาก

วางแผนรับมือโควิดจากพม่า ยกระดับการป้องกัน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อประชุมวางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)ในประเทศเมียนมา และจังหวัดตากมีพื้นีท่ติดต่อกับชายแดนไทยเมียนมากว่า 500 กิโลเมตร โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผวจ.ตาก , พันตำรวจเอกอำพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ฝ่ายทหาร สาธารณสุขอำเภอแม่สอด , หน่วยควบคุมโรคระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีการกล่าวถึงสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมา และการวางมาตรการป้องกันตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ระบบสาธารณสุข ที่ต้องรับมือกับการระบาด หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากการเฝ้าระวังไม่ให้คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองแล้ว

นายธนิตพล กล่าวว่า ต้องยกระดับการรับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เช่นการป้องกันไม่ให้คนเข้ามาในประเทศโดยการเพิ่มกำลังคน การพิสจน์บุคคลในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และขณะนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รถยนต์พระราชทานเก็บเชื้อตัวอย่าง ซึ่งได้ตรวจชาวจังหวัดตาก 5 อำเภอชายแดนไปแล้ว 2,000 – 3,000 คน ยังไม่พบผู้ใดติดเชื้อโควิด-19 ส่วนมาตรการที่จะเข้มข้นขึ้นในพื้นที่ ก็ต้องมองเรื่องเศรษฐกิจ หรือการค้าชายแดนในพื้นที่ด้วยความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะปกติ อย่างไรก็ดีขณะนี้ทราบมาว่า ทางรัฐบาลเมียนมามีมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ได้ดี ซึ่งทางไทยก็จะสนับสนุนงานด้านวิชาการให้กับทางเมียนมาในการป้องกันเรื่องไวรัสโควิด -19 ได้ด้วย

สำหรับแผนการรับมือสถานการณ์โรคควิด-19 จากประเทศเมียนมานั้น ทางทางสาธารณสุขจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่ได้วางมาตรการไว้แล้ว คือ จะมีการยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตากทั้งหมด สร้างช่องทางประสานงานกับฝ่ายเมียนมาตามพื้นที่ต่างๆ , การพิสูจน์บุคคลที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดน , เปิดโควิดคอลเซ็นเตอร์อีกครั้ง วางแผนโรงพยาบาลสนามเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และนำร่องพัฒนาชุมชนต่างชาติในเขตเมืองให้เป็นชุมชนต่างด้าวนิวนิมอล(New Normal Migrant Community)เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น