X

ชาวแม่กาษา เอาอ่างเก็บน้ำใหม่บางส่วน หวั่นจะเอื้อแต่ภาคอุตสาหกรรม

ชาวบ้านตำบลแม่กาษา ยังสงสัย โครงการอ่างเก็บน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจไม่มั่นใจว่า เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ หรือ อุตสาหกรรมได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 61 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ตัวแทนราษฎรตำบลแม่กาษา และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน พร้อมด้วยสื่อมวลชน กว่า 100 คน ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการอ่างเก็บน้ำตอนกลาง – บ้านใหม่พัฒนา ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒฬฒนาแหล่งน้ำต้นทุน โดยมีนายศราวุฒิ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก 3 ในพื้นที่อำเภอพบพระ อ.แม่ระมาด และอำเภอแม่สอด ตามนโยบายของรัฐบาล และจัดขึ้นโดยกรมชลประทานโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชน 2 บริษัท เป็นผู้ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงาน โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ 3 อำเภอ  เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ ทางเลือกในการพัฒนาแหล่งน้ำของโครงการ

ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนที่เป็นเกษตรกรส่วนมากเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และก็มีเกษตรกรในพื้นที่ส่วนหนึ่ง ยังมีข้อสงสัย เรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ จะเอื้อต่อเกษตรกร หรือ ภาคอุสาหกรรม เพราะที่ผ่านมา 2 -3 ปี เกษตรกรก็มีปัญหาภัยแล้งมาตลอดในช่วงฤดูแล้ง หากเอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าเดิม อย่างไรก็ดีการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงบ่ายจัดที่บ้านกื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา ซึ่งมีชาวบ้าน  แกนนำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ไปร่วมประชุมด้วย

โครงการดังกล่าว กรมชลประธานได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำของสามอำเภอในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำในทุกๆปี ทางกรมชลประธานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดตาก

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่