X

ท้องถิ่นตากจ้องคู่ขัดแย้งกรมบัญชีกลาง กับ สตง.ภาค 8

ท้องถิ่นหลายแห่งสนใจข้อขัดแย้งระหว่างสตง.ภาค 8  กับ กรมบัญชีกลาง กรณีเบิกเงินตอบแทนโบนัสให้พนักงานจังหวัดลำพูน ภาคเอกชนที่ต่อต้านการทุจริต ชี้ ต้องแยกระหว่างการทุจริต กับการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตากว่า ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต ภาคเอกชนในพื้นที่ ต่างให้ความสนใจกรณี ข้อขัดแย้งระหว่างกรมบัญชีกลางกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 จ.เชียงใหม่ ได้เข้าไปตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ( โบนัส ) ที่ให้แก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2552 และพบว่ามีการทุจริตเนื่องจากมีการทำรายงานการประชุมเท็จเพื่อนำเงินมาแจกจ่ายตั้งแต่นายกเทศมนตรี ไปจนถึง พนักงานประมาณ 3 ล้านบาท และต่อมากรมบัญชีกลางกลับมีความเห็นแย้งว่าไม่พบผู้กระทำการทุจริตทำให้ผู้ถูกกล่าวหานำความเห็นของกรมบัญชีกลางไปต่อสู้คดีเพื่อลบล้างข้อกล่าวหา ซึ่ง กำลังติดตามหาข้อยุติ ว่า จะมีผลออกมาอย่างไร หากฝ่ายที่ถูกกล่าวหาไม่ผิด อาจจะส่งผลให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ ปฏิบัติตาม และจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปหรือไม่ หากสตง.กล่าวหาว่า ทุจริตแล้ว แต่กรมบัญชีกลางบอกว่าไม่พบการทุจริต จึงมีความน่าสนใจ และน่าติดตาม มากสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แหล่งข่าวภาคเอกชนในพื้นที่ จ.ตาก ที่อยู่ในองค์กรต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น คนหนึ่งกล่าวว่า กรณีนี้ ต้องแยกให้ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริต หรือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กับ กรมบัญชีกลาง แม้นว่า กรมบัญชีกลางอ้างว่า ไม่พบการทุจริต แต่ทางสตง.พบว่า มีการทุจริต หากมองในเรื่องน้ำหนักแล้ว ต้องให้ความน่าเชื่อถือฝ่าย สตง.มากกว่า เพราะมีความชัดเจนกว่า และมีอำนาจหน้าที่โดยตรงด้วย ส่วนกรณีที่ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริต นำความเห็นของกรมบัญชีกลางไปลบล้างข้อกล่าวหานั้น คิดว่า เป็นเพียงความเห็นเท่านั้น ที่กรมบัญชีกลางสามารถให้ความเห็นได้ ส่วนการทุจริต ขึ้นอยู่กับหลักฐาน พยานต่างๆ ที่ทางสตง.ต้องดำเนินคดีตามกฏหมายอยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดคนหนึ่งได้แสดงความเห็นว่าข้อขัดแย้งกรณีดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปกติที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดติดกับทางสำนักงานตรวจคนแผ่นดินเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีการตรวจสอบด้านงบประมาณในเรื่องของความปลุกใสและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นนโยบายป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและเป็นนโยบายของรัฐบาลข้อขัดแย้งดังกล่าวอยากให้มีความชัดเจน

อย่างไรก็ดีเรื่องนี้องค์กรที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นผัดเอกชนในพื้นที่จังหวัดตากมีความเห็นว่าความขัดแย้งดังกล่าวต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการทุจริตกับการดำเนินการด้านงบประมาณ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่