X

จังหวัดตากสั่งปิดร้านขายสุราทั้งปลีก และส่ง จับฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 40 คน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากปิดร้านจำหน่ายสุราในจ.ตาก ผู้การตากเผยตากมีฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 40 ราย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 63 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ตาก และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก (ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก)  ได้ประกาศฉบับที่ 17/2563  เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตากได้กำหนด มาตรการเพิ่มเติมเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเกท 1 และประเภท2 ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ยตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560โดยให้ปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณที่มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์ทุกชนิด

สำหรับสินค้าประเภทอื่นสามารถจำหน่ายได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ร้านจำหน่ายสุรา ทั้งขายส่ง และขายปลีก ต้องยกเลิกการจำหน่าย ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 63 – 20 เมษายน 63 ทั้งเพื่อไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด มีเพียง 1 ราย ที่โรงพยาบาลแม่สอด เป็นนักศึกษามาจากปากีสถาน ซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว จากผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 3 ราย ซึ่งได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19มาจากต่างประเทศทั้ง 3 ราย ส่วนกรณีผู้ต้องสงสัย 2 ราย ที่ไม่มั่นใจในตัวเอง เป็นพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งได้รับการตรวจเชื้อแล้ว ไม่พบมีเชื้อโควิด-19 แต่ย่างใด

ด้านพล.ต.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก กล่าวว่า การปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิวระหว่างเวลา 22.00 น.- 04.00 น. ว่า ในช่วงแรกนั้น ได้กล่าวตักเตือน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นส่วนมาก และต่อมาก็ได้เข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืน ซึ่งได้จับผู้ฝ่าฝืนส่วนมากในอำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด จำนวน 40 คน ดำเนินคดีไปแล้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่