ด่วน! ผวจ.ตากนั่งหัวโต๊ะพิจารณาปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 พรุ่งนี้

ผวจ.ตากประชุมพิจารณาปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ตั้งแต่พรุ่งนี้ ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 ที่ศาลากลาง จ.ตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ตาก ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้านด้านชายแดนเมียนมา จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จากกรณีทางกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ทุกจังหวัดพิจารณาการเปิดด่านพรมแดนตามแนวชายแดนทุกจังหวัดให้เหลือเพียงช่องทางเดียว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมมีแนวทางพิจารณาให้ปิดด่านพรมแดน(แม่สอด-เมียวดี1) หรือบริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด และให้ใช้ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี2 บริเวณสะพานมิตภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ท้ายบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอดโดยจะให้ชาวไทย และชาวเมียนมา ที่เข้า-ออกชายแดน ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) เพื่อวัดอุณภูมิร่างกายและจะได้มีการควบคุมประชาชนที่เดินทางเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีแห่งที่ 1 นั้น เป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยว และประชาชนชาวไทย และเมียนมาใช้ไปมา รวมทั้งกลุ่มพ่อค้า แม่ค้ารายย่อย นำสินค้าไป-มาจำหน่ายกัน ส่วนด่านพรมแดน (แม่สอด-เมียวดี2)สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะมีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้า-ออก วันละ หลายร้อยคัน เพื่อส่งสินค้าไปประเทศเมียนมา และเป็นด่านพรมแดนขนาดใหญ่ การปิดด่านพรมแดนดังกล่่าว ที่ประชุมเห็นว่า น่าจะมีความเหมาะสมในการปิดด่านพรมแดนสะพานแห่งที่ 1 มากกว่า เพราะหากใช้สะพานแห่งที่ 1 ช่องทางเดียว จะทำให้เกิดความแออัด ทั้งคน และสินค้า อย่างที่เคยปรากฏมา อย่างไรก็ดีการประกาศปิดด่านพรมแดนแห่งที่ 1 ต้องรอทางผวจ.ตากลงนามอีกครั้ง แต่มีแนวโน้ม ที่จะปิดช่องทางสะพานแห่งที่ 1 มากกว่า สะพานแห่งที่ 2

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น