เพิ่มกำลังเข้มแรงงานพม่าทั้งขาเข้า และออกด้าน อ.แม่สอด

สาธารณสุขจังหวัดตากยันตากยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19  แต่ห่วงแรงงานพม่า และท่าส่งสินค้าช่องทางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายศุภภิมิตร เปาริก รองผวจ.ตาก และนายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และนายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ได้ร่วมการสัมนาการสื่อสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ที่ห้องเรนทรี 2 โรงแรมเดอะทีค อำเภอแม่สอด ถึงมาตรการรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยมีสื่อมวลชนทั้งจังหวัดตาก เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งมีหัวข้อเรื่องนโบายป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid -19)  สถานการณ์เฝ้าระวังการป้องกัน และควบคุมโรคติ้ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์รเมศ , ความเป็นมา และความสำคัญด้านการสื่อสาร ความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพโดยนายกริ่งแก้ว สอาดรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  และแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีนายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก และมาตรการด้านการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตาก โดยนายอดิศร สมเจริณสิน รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัมนา) สาธารณสุขจังหวัดตาก การสัมนาเสร้จ ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ซึ่งทางจังหวัดตากยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

นายแพทย์รเมศ  กล่าวว่า จังหวัดตาก ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ร่วมงานกับหลายหน่วยงานในการป้องกัน คัดกรองดูแลกลุ่มเสี่ยง ทั้งการเตรียมการรับผู้ป่วยหากมี และในช่วงแรกๆได้เน้นตรวจชาวจีน แต่สถานการณ์เปลี่ยนไป และขณะนี้ต้องตรวจคนทุกสัญชาติ ทั้งชาวต่างชาติ และชาวเมียนมาขาไป – และขากลับ ส่วนข้อมูลเรื่องโรคระบาด ทางไทยไม่ทราบว่า ฝั่งเมียนมามีผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 หรือไม่

นายศุภภิมิตร กล่าวว่า มาตรการทางด้านชายแดนไทยเมียนมา นั้น ทางจังหวัดตากได้สนับสนุนให้ประชาชนชเข้า-ออกตามแนวชายแดนในช่องทางหลัก หรือ ด่านพรมแดนไทย – เมียนมา(แม่สอด-เมียวดี) บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด เชิงสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 และกรณีที่แรงงานเมียนมาเข้าหรือออก จะต้องมีการคัดกรองทั้งขาออก และขาเข้า โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่แล้ว ส่วนท่าข้ามได้ให้กำนันผู้ใหญบ้าน ทหาร ร่วมกันดูแลป้องกัน การลักลอบข้ามตลอดแนวชายแดน

ที่ด่านพรมแดนไทย – เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) สะพานมิตรภาพไทย -เมียนมาแห่งที่ 1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด แรงงานเมียนมาจากกทม. และปริมณฑล นับ 1,000 คน ยังคงเดินทางกลับประเทศเมียนมา เพื่อหยุดงาน และกลับไปในช่วงสงกรานต์ แต่บางส่วนหนังสือเดินทางหมดอายุ จึงต้องไปทำหนังสือเดินทางใหม่ และจะกลับมาทำงานต่อ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ต้องเร่งระบายให้ชาวเมียนมาออกไป เพราะไม่ให้แออัดไปด้วยคน ซึ่งอาจจะเกิดโรคระบาดได้ หากมีผู้ติดเชื้อ

ด้านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก แจ้งว่า รีบดำเนินการบริการให้แรงงานที่ออกไปเข้าไปอยู่ในที่ร่ม และให้ออกไป โดยแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งพบว่า ชาวเมียนมาเข้ามาน้อยมาก

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น