ชาวไทยใหญ่ขอฝนตกตามฤดูกาล

ชาวไทยใหญ่ในเมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทำพิธีขอฝน ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในพื้นที่ อำเภอปาย มีงานประเพณีหนึ่งที่น่าสนใจและมีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน นั้นคืองานประเพณีปอยหางน้ำและงานสรงน้ำพระพุทธบาท ณ สำนักสงฆ์พระพุทธบาท บ้านบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปอยหางน้ำ(ภาษาไทยใหญ่) หมายถึง พิธีบวงสรวงขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกพืช พร้อมงานสรงน้ำพระพุทธบาทและทอดผ้าป่าถวายทาน เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ โดยกำหนดจัดงานในวันวิสาขบูชา ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น ที่ชาวตำบลเวียงเหนือ และชาวอำเภอปายได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีผู้ร่วมประเพณีทำบุญดังกล่าว จำนวนประมาณ 1,000 คน

สำหรับชาวไทยใหญ่แต่โบราณกาลมาแล้ว การทำการเกษตรจะพึ่งพาน้ำฝนจากธรรมชาติ ซึ่งนาที่ไม่มีระบบชลประทาน จะเรียกว่า นาน้ำฟ้า คือนาที่รอฝนจากฟ้าเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบัน นาน้ำฟ้า ยังคงมีอยู่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 90 เป็นเทือกเขาสูง หาที่ราบยากมาก หากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ก็จะกระทบต่อการเกษตรอย่างหนัก การบวงสรวงขอฝน จึงเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง และมีการอิงพุทธศาสนาทำบุญไปในตัว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่