X

แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่หนองบัวลำภู ฟังความเดือดร้อนประชาชน ติดตามสร้างฝายมีชีวิต

หนองบัวลำภู-แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่เปิดเวที รับฟังความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ต.หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ตามความต้องการสร้างฝายมีชีวิต โครงการไทยนิยมยั่งยืนวันที่ 27 มีนาคม 2561 พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเวทีประชาคมและคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู พร้อมเปิดเวทีประชาคมพบปะประชาชน โดยให้ความสำคัญและรับทราบปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขความเดือดร้อน เพื่อให้ตรงตามความต้องการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและแท้จริง โดยชาวบ้านได้เสนอความต้องการสร้างฝายชะลอน้ำ ที่เรียกว่า“ฝายมีชีวิต” ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  โดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันก่อสร้างฝายห้วยทรายขึ้น ที่เรีกฝายมีชีวิตก็เนื่องจากว่า การทำฝาย นอกจากจะสามารถใช้เป็นแนวป้องกันไฟป่าได้แล้ว ยังสามารถใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธ์สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงนกนานาชนิดด้วย โดยฝายทุกแห่งที่สร้าง จะนำต้นหว้าไปปลูก ไว้ตามแนวฝายด้วย เพื่อที่จะให้ นกได้กินลูกหว้า เป็นอาหาร และใช้เป็นแหล่งขยายพันธ์ นอกจากนั้นยังสามารถลดและต้านแรงน้ำในการกัด เซาะ พังทลาย ในช่วงน้ำหลาก ในฤดูฝน ได้อีกด้วย ซึ่งแม่ทัพภาค 2 ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกเป็นการเริ่มต้นและจะปลูกตลอดแนวลำห้วยเพื่อเป็นส่วนช่วยการกัดเซาะหน้าดิน  พร้อมทั้งหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อปรับปรุงดินและเป็นจุดให้ถ่ายภาพสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านได้อีกทางหนึ่งด้วยแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เพื่อมารับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ตามหมู่บ้าน เพื่อหาทางแก้ไข และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคิด ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนนั้น ๆ บางปัญหาเกิดจากธรรมชาติ บางปัญหาเกิดจากมนุษย์ บางปัญหาเกิดร่วมกันทั้งธรรมชาติและมนุษย์ ความเข้มแข็ง ความสามัคคี จะสามารถนำพาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ พร้อมที่จะนำข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามความเร่งด่วน ที่เกิดจากความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

คนหนองบัวลำภู โดยกำเนิด เข้าสู่แวดวงนักข่าวเมื่อปี 2529 เป็นนักข่าวคนเดียวของอำเภอ กระทั่งปี 1 มกราคม 2536 สถาปนาจังหวัด ก็เลยได้เป็นนักข่าวคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยปริยายจวบจนทุกวันนี้ ชอบถ่ายภาพ ชอบค้นหา คติประจำใจ "ทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือจังหวัดหนองบัวลำภู" จึงได้ตั้งเฟสบุ๊คกลุ่ม "ที่นี่..เมืองลุ่มภู" ขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้รู้จัก