รวมสื่อมวลชนสามจังหวัดอีสานเหนือ ดูงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู-รวมสื่อมวลชนสามจังหวัดอีสานเหนือ ดูงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามรอยนายกประยุทธ์ ชมสวนเกษตรปลอดสารพิษ  และการทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู โดยมีสื่อมวลชน จากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู กว่า 100 คน เข้าร่วมในโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเผยแพร่ไปยังประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้อย่างแพร่หลาย และรวดเร็ว ครบถ้วน ผ่านสื่อบุคคล สื่อท้องถิ่น และสื่อมวลชน ให้จังหวัดหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมในการจัดงานประกอบไปด้วย การศึกษาดูงานการผลิตผ้าพื้นเมือง และผ้าทอมือจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ผลิตผ้าพื้นเมืองเทวาผ้าไทย ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู ซึ่งที่นี่จะผลิตผ้าทอมือเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นด้ายธรรมชาติ ผ่านขึ้นตอนและวิธีการแบบดั้งเดิมโบราณ ตั้งแต่การผลิตเส้นด้าย การมัดหมี่ทำลวดลาย การทอผ้า และย้อมสี ธรรมชาติ ทำให้ผ้าที่ผลิตจากจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นที่ต้องการของตลาด จังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดอื่น ทั่วทั้งประเทศ นอกจากนั้น ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ที่หมู่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นที่ ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาลงพื้นที่ และตรวจเยี่ยม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ในการทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี และลดต้นทุนการผลิต โดยการนำน้ำใต้ดิน ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทำใช้ในการเกษตร ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ จากการขาย พืช ผัก สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ จนมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ปัจจุบัน มีเกษตรกรจำนวนหลายราย ที่สนใจลดพื้นที่การทำไร่อ้อย หันมาทำการเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรทำไร่อ้อยเป็นจำนวนมาก และมีการใช้สารเคมี จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบัน ได้ ทำการรณรงค์ให้เกษตรกร หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี และลดการใช้สารเคมี ซึ่งให้นำรูปแบบการดำเนินงาน แบบเกษตรบ้านโพธิ์ศรีสำราญ เป็นแบบอย่าง จะทำเกษตรกรลดต้นทุนในการทำการเกษตร ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ เกษตรกรมีความปลอดภัยจากสารเคมี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองบัวลำภู กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น