X

คึกคัก นักเรียนแห่เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จังหวัดหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู-รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีโรงเรียนพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน 2.เพื่อสร้างเสริมกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานและมีกิจกรรม รวม 2 หมวด คือหมวดความรู้ มี นิทรรศการ การสื่อการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน ของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์/Best Pratice การเสวนาในหัวจ้อเรื่องเกี่ยวกับการสหกรณ์ในโรงเรียน หมวดการประกวดผลงานมี การประกวดบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน การประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ และการประกวดร้องเพลง ของนักเรียน

โดยมีโรงเรียนประถมและมัธยม ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มาร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน จากนั้นนายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ จากนั้นประธานได้เดินชมนิทรรศการของหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ เป็นอันเสร็จพิธี

ข่าว-ภาพ // วสันต์  เกิดแก้ว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

คนหนองบัวลำภู โดยกำเนิด เข้าสู่แวดวงนักข่าวเมื่อปี 2529 เป็นนักข่าวคนเดียวของอำเภอ กระทั่งปี 1 มกราคม 2536 สถาปนาจังหวัด ก็เลยได้เป็นนักข่าวคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยปริยายจวบจนทุกวันนี้ ชอบถ่ายภาพ ชอบค้นหา คติประจำใจ "ทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือจังหวัดหนองบัวลำภู" จึงได้ตั้งเฟสบุ๊คกลุ่ม "ที่นี่..เมืองลุ่มภู" ขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้รู้จัก