สายธารแห่งศรัทธา แห่จองกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ 130 กอง 

สายธารแห่งศรัทธา แห่จองเป็นเจ้าภาพกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ  130 กอง 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในนามคณะกรรมการจัดงาน สืบสานตำนานประเพณีบุญกฐิน กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 มีคณะศรัทธาจากจังหวัดราชบุรี ได้นำคณะเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 125 กอง มาทอดถวายวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ทางจังหวัดได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดต่างๆ มารับกองกฐิน ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง)

ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรต่างๆ และผู้ทรงวุฒิ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นว่า เป็นกิจกรรมดี มีประโยชน์ จึงได้เริ่มจัดทำเป็นกองบุญ กองใหญ่ และให้เป็นประเพณีของจังหวัดสืบต่อไป อีกทั้งจะทำให้วัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ได้รับการทอดถวายกฐินประจำปี ตามความเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมาร่วมทำบุญทอดกฐิน นับ 100วัด ในจุดเดียว วันเดียวอีกด้วย

ซึ่งโครงทอดกฐินร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 13 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเจ้าภาพกฐินได้จัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ในปีนี้มีผู้ขอรับเป็นเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 130 กอง ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และคณะสงฆ์จังหวัด เป็นประธานเป็นฝ่ายประสานงานจัดหาวัดที่จะรับกฐินจำนวน 130 วัด ก่อนจัดงานทอดกฐินถวายแก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12


เวลา 07.00 น. – เจ้าภาพตั้งกองกฐินพร้อมกัน
ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
– ลงทะเบียนวัดที่จะรับกองกฐิน (สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด)
– ลงทะเบียนเจ้าภาพกองกฐิน (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
เวลา 09.45 น. – ประธานฝ่ายฆราวาส (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) เดินทางถึงบริเวณพิธี
– ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรนำอาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรอาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ประธานและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
– ผู้แทนคณะเจ้าภาพ (นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
– ผู้แทนเจ้าภาพกล่าวชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญเทวดามาร่วมอนุโมทนา
– ประธานนำกล่าวคำถวายกฐิน/เจ้าภาพกองกฐินแต่ละกองกล่าวคำถวายกฐิน
– ประธานและเจ้าภาพถวายกองกฐินแด่พระสงฆ์
– ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
– พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
– ประธานและเจ้าภาพกองกฐินกรวดน้ำ
– ประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
– ถวายภัตตาหารเพล
-เสร็จพิธี-กล่าว เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนที่อยากร่วมทำบุญสามารถร่วม งานได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ซึ่ง เป็นการทอดกฐินครั้งเดียว วันเดียว จุดเดียว ได้ถึง 130 วัด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น