X

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ 150 อปท. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ 150 อปท. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อปท.ใน จ.ร้อยเอ็ด กว่า150 แห่ง เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ภายใต้โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมวันโอวัน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี พร้อมกล่าวถึงโครงการที่กำลังดำเนินการ ซึ่งทางจังหวัดพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่

โอกาสนี้ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้บรรยายพิเศษ ขั้นตอน กระบวนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม 289 คน

 

ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้ง – น้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากในภาคอีสาน และ จ.ร้อยเอ็ด  ส่งผล กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เกษตรกรเสียโอกาส ขาดรายได้ เป็นหนี้เป็นสิน ทำให้หลายฝ่ายต่างคิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลิตผลทางการเกษตร ที่ไม่เป็นธรรม ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร รวมทั้งประสานนโยบาย และดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อรายงายต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด มีความเป็นห่วงเป็นใย พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำท่วม เพราะเกษตรกรเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ต้องได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาในด้านต่างๆ  โดยช่วงเดือน กรกฏาคม ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำเรื่องขอสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องให้ ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วนถึง 2 ครั้ง ทำให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ระดับหนึ่ง

 

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวชมพูนุช ญาณะนันท์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้วางแผนการช่วยเหลือในระยะกลาง และระยะยาว โดยการนำแนวคิดเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินมาแก้ปัญหา  จัดทำรายละเอียดเสนอต่อนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด อธิบายข้อดี ข้อเสีย และการหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการ นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอเป็นวาระเร่งด่วน ก่อนเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ และบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ทางจังหวัดพิจารณาอนุม้ติตามลำดับ

หลักการของธนาคารน้ำใต้ดิน คือ เมื่อมีฝนตกลงมาน้ำจะซึมลงสู่ใต้ดิน และหากมีการขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้กันจำนวนมาก ก็จะทำให้น้ำบาดาลลดน้อยลงจนในที่สุด วิธีแก้คือ เกษตรกรต้องเติมน้ำลงไปทดแทน หากนำน้ำบาดาลจากธรรมชาติมาใช้ก็จำเป็นต้องเติมน้ำให้มากกว่าธรรมชาติหรือฝากไว้ใต้ดิน

 

โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาล จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฯ บรรจุในแผนดำเนินงานของหน่วยงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีงบประมาณ และมีศักยภาพ มีความสนใจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้วกว่า 150 แห่ง และหวังให้แต่ละแห่งดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินให้ได้อย่างน้อย1โครงการ  ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้รวบรวมทำรายงาน เสนอต่อหน่วยงานหลักของภาครัฐกระทรวง และกรมต่างๆ พิจารณาเห็นชอบและ อนุมัติงบประมาณ เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน