รอง ผบ.ทบ.ลงพื้นทดูสถาณการน้ำ

รอง ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด(ที่วัดบ้านนาแซง) พร้อมมอบสิ่งของ และอาหารพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

 

รองผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า วันนี้ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของและ อาหารพระราชทาน แก่ประชาชนที่มารอต้อนรับสิ่งสำคัญ 3 สิ่ง ที่อยากบอกให้ประชาขนทราบ

1. เมื่อประชาชนประสบภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติด้านใดก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย และให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ซึ่งพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

2. นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้อง ได้สั่งการให้กองทัพ ส่วนราชการต่างๆ เข้าช่วยเหลือโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ

อยากจะเรียนว่ากองทัพ ระลึกอยู่เสมอว่า เราใช้งบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน เราต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเมื่อน้ำลด ต้องเข้าช่วยซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นถนน  สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

3. ผู้บัญชาการทหารบก มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้อง ท่านฝากให้มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่พี่น้อง ให้ระดมกำลังพล ร่วมกับครอบครัว ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้มณฑลทหารบกที่ 27 กองพลทหารราบที่ 6 พลเมืองอาสาประชารัฐ เพื่อสังคม และภาคีเครื่อข่าย ได้ตั้งโรงทานประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น