อนุทิน ลุยน้ำช่วยชาวร้อยเอ็ด

รองนายกรัฐมนตรี นำทีมลุยน้ำช่วย              ชาวร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดบ้านบ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำ ท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมกบ่าวพบปะพี่น้องประชาชน และแนวทางการช่วยเหลือ

จากนั้นได้เดินทางไปยัง บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินงานให้บริการแก้ไขปัญหา ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านใคร่นุ่น ตำบลนาแซง ถึงจุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านใคร่นุ่น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย คณะได้เดินลุยน้ำตรวจสภาพน่ำท่วมในหมู่บ้าน ทักทายชาวบ้าน ที่ถูกน้ำท่วม เดินทางไปยังสำนักงานสาสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพนังกั้นลำน้ำยัง ถูกน้ำเอ่อท่วมและถูกกัดเซาะขาด 5 จุด บริเวณบ้านท่าเยี่ยม บ้านท่าโพธิ์ บ้านบาก ตำบลวังหลวง ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอเสลภูมิ 9 ตำบล 93 หมู่บ้าน 10,929 ครัวเรือน ประชากร 44,675 คน พื้นที่ทำการเกษตรถูกน้ำท่วม 196,288 ไร่ โรงเรียน 40 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 แห่ง วัด 52 แห่ง ถนนลาดยาง 16 สาย ถนนลูกรัง 16 สาย
ทำให้การใช้ชีวิต และการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น