ราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสาธิต ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” 

ราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสาธิต ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เปิดแถลงข่าว จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26“ไก่แจ้เกมส์”  โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั้ง 16 แห่ง คณะครู  บุคลากร  และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมจำนวนมาก

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีการศึกษานี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า “ไก่แจ้เกมส์” ภายใต้แนวคิด และคำขวัญของการแข่งขันที่ว่า “เกมส์แห่งมิตรภาพ  เกมส์แห่งความสัมพันธ์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็น “ไก่แจ้”  ที่สื่อถึงความสง่างาม และท่าทางที่น่ารัก  ไก่แจ้ เป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ครอบครัวใหญ่ มีความขยัน และตรงต่อเวลา เช่นเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่แม้จะเล็ก แต่มีคุณค่างดงามในตนเอง อีกทั้งชาวราชภัฏทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีความรัก สมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ดังนั้นสัตว์นำโชค หรือ Mascot เป็นไก่แจ้  ชื่อ “ข้าวหอม (ตัวผู้)

การจัดแข่งขันครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนได้มีเวทีการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา กรีฑา ตามประเภทชนิดกีฬา  ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นการสร้างโอกาสให้ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนและการทำงาน ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ และประสบการณ์กลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คาดว่าจะมี อธิการบดี รองอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ คณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  16 โรงเรียน เข้าร่วมชมการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิดกรีฑา ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น