X

รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์ลดความเสี่ยงโรคไต

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ควรบริโภคอย่างไรที่จะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไต

นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน วันโรคไต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยมีรอง ผอ.คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

พญ.โอเปิ้ล สัจจวาณิชย์ ประธาน service plan สาขาไต จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์กรสมาคมนานาชาติ ได้กำหนดวันไตโลกขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันไตโลกในปีนี้ว่า “ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง ” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไต และปัจจัยหลักที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ปัจจุบันมีเด็กป่วยเป็นโรคไตจำนวนมาก เนื่องจากมีการรับประทานเค็ม เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา อาจเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง และเสียชีวิตในที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะเริ่มรณรงค์ตั้งแต่วัยเด็ก

จากสถิติมีผู้ป่วยโรคไตวาย ไตวายระยะสุดท้าย ที่รักษาด้วยวิธีฟอกไตอยู่ประมาณ 15,000 คนทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ป่วยที่ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมประมาณ 820 ราย ล้างไตทางช่องท้อง 670 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ย 150 รายต่อปี และมีจำนวนสูงมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคไตวายระยะสุดท้าย เป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยและมากอยู่แล้วโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สหวิชาชีพต่าๆได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว ได้ตั้งเป้าหมายที่จะต้องทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องไต และการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไต มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้ ฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น การบำบัดทดแทนไต การสาธิตโภชนาการ และผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารรสเค็ม เพื่อผู้บริโภค การคัดกรองโรคไต การรณรงค์เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะ ด้วยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวาน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ญาติผู้ป่วยและพี่น้องประชาชนทั่วไป

นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง กล่าวอีกว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นโรงพยาบาลหลัก ที่มีมาตรฐานและความพร้อม จะต้องทำงานโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพ และแพร่หลายไปถึงชุมชน โดยอาศัยสื่อต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และความสำคัญตลอดจนอันตราย และภาวะแทรกซ้อนของโรคไตให้คนไทย และสังคมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน