งานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย โชว์ข้าวจี่ใหญ่ที่สุดในโลก สืบสานประเพณี(บุญเดือนสาม)

ร้อยเอ็ดจัดงานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย โชว์ข้าวจี่ยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลก สืบสานประเพณี(บุญเดือนสาม) และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนร่วมงานเนืองแน่น

นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ถือเป็นงานประเพณี ประจำปีของอำเภอ เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2536 และจัดติดต่อกันมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 26 กำหนดจัดงานขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับปีนี้จัดระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 วัน

บุญข้าวจี่ เป็นบุญประจำเทศกาลของชาวอีสาน เป็นการทำบุญตามฮีต 12 หรือจารีตประเพณี ซึ่งกำหนดทำบุญในเดือน 3 ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำของเดือน 3 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน เท่ากับการกำหนดกฐิน ทั้งนี้เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน นำมิติทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติ นำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม และผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้า ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสินค้าทางการเกษตร ที่เรียกว่าของดีเมืองโพธิ์ชัยในท้องถิ่นของอำเภอโพธิ์ชัยและใกล้เคียง ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอโพธิ์ชัยภายใต้ชื่องานสืบสานลายผ้าไทย สานสายใยแห่งความรัก

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ข้าวจี่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดนางงามบุญข้าวจี่ งานพาแลง การแสดงแสง สี เสียง และมหรสพ การสาธิตการทำข้าวจี่ของหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันปั้นข้าวจี่นานาชาติ โดยเขยต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าแข่งขัน การออกร้านนิทรรศการจากทุกภาคส่วน และในปีนี้มีการทำบุญเมืองโพธิ์ชัย ในโอกาสจัดตั้งอำเภอครบรอบ 40 ปี( 4 ทศวรรษ)พร้อมโชว์ปั้นข้าวจี่ยักษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 X 4 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นปั้นข้าวจี่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ชมด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น