X

ศาลแขวงสุวรรณภูมิ จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑ

ศาลแขวงสุวรรณภูมิ จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารศาล

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่หน้าอาคารศาลแขวงสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชะรัตน์ สุวรรณมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4  เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน บนหน้าบันอาคารศาล โดยมีนางอรุณีย์ ปัทมามาลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา นายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชาย หลงเศษ อัยการจังหวัดผู้ช่วย นางสาวกนกรัตน์ ธรรมพนิชวัฒน์ นายกิตติศีกดิ์ โรจน์นัทกิจ นางสาวลักขณา ยุ้นพันธ์  อัยการประจำกอง นายณัฐวัฒน์ ลาภวิเศษชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ประวิทย์ โทหาผกก.สภ.สุวรรณภูมิ  นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรรณภูมิ  นายสุพรรณ โตนหนองหว้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู คณะทนายความ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก

นางอรุณีย์ ปัทมามาลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศาลแขวงสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เดียวกันกับที่ว่าอำเภอสุวรรณภูมิ เลขที่ 437 หมู่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตามโบราณคดีเชื่อกันว่า “ครุฑ” หรือ”พญาครุฑ” เป็นพญานกที่ทรงฤทธานุภาพ เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ ได้รับพรให้เป็นอมตะ มีอนุภาพมากมายไม่มีศาสตราวุธใดๆ ทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์มีพละกำลังมหาศาล แข็งแรง สติปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด แต่อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ น่าสรรเสริญ

ประเทศไทยจึงได้นำ “ครุฑ” มาใช้เป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นตราประจำแผ่นดิน หรือตราพระราชลัญจกร ซึ่งหมายถึงพระราชบัลลังก์ นอกจากนี้ ตราครุท ยังใช้เป็นตราประจำสถานที่ราชการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ต้องดำเนินการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ดังนั้น เพื่อให้อาคารศาลแขวงสุวรรณภูมิ มีภาพลักษณ์สมกับเป็นสถานที่อันทรงเกียรติที่ได้ปฏิบัติราชการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลแขวงสุวรรณภูมิ  จึงจัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารศาลแขวงสุวรรณภูมิ เพื่อความสง่า
งามและเป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติราชการในศาลนี้ อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน