X

มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จังหวัดร้อยเอ็ดประกอบพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวอาศิรวาทที่มาและดำเนินงาน ในการมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านเลขที่ 75หมู่ 8 บ้านไชยอุดม ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บัญชาการ มทบ.27 รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมพิธี

นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า พิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง TPMAP เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และการจัดกิจกรรมโครงการ พม. น้อมนำพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

โดยมีการปรับปรุงบ้านต้นแบบ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ คือ นางทองสี จตุเทน อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบาง TPMAP  ตกมิติความมั่นคง (ด้านที่อยู่อาศัย) เดิมอาศัยอยู่กับหลาน 2 คน มีความเป็นอยู่ที่ลำบากเนื่องจากบ้านมีสภาพทรุดโทรม ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.ร้อยเอ็ด)มอบหมาย

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ พระมหาอุดร ธุมมปญโญ เลขานุกรเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น) ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ชมรมคนมีบุญ จำนวน 1 แสนบาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 หมื่นบาท   สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต  2 ส.อบจ.โพธิ์ชัย  ธวัชบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครองอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน อปท.ในพื้นที่ ตลอดจน ประชาชนทุกสาขาอาชีพร่วมบริจาคสมทบโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,500 บาท จนทำให้โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

โอกาสนี้ภาคส่วนต่างๆได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พันธุ์ปลา พันธุ์พืชให้แก่นางทองสี ก่อนเยี่ยมชมบ้าน และแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในบริเวณบ้านด้วย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน