X

พสบ.ทบ.รุ่นที่ 28 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ร้อยเอ็ด

ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก พสบ.ทบ.โดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่นที่ 28 จัดกิจกรรม “เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ”ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.)โดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่นที่ 28 จัดขึ้น ณ วัดสันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายเจริญ ศรีชานินทร์ กล่าวว่า ด้วย ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหรกองทัพบก (ชมรม พสบ.ทบ.) โดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่นที่ 28ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ” มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนให้น่าอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง มีหน่วยงานให้การสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กองทัพภาคที่ 2 มณฑลทหารบก 27 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี โรงพยาบาลธวัชบุรี เทศบาลตำบลธงธานี วัดสันติวิหาร โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 และหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่นที่ 28

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน มอบจักรยานให้นักเรียน จำนวน 10 คัน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ จากนั้นคณะและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทำกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด ปลูกต้นไม้ ทาสีพระพุทธรูป ก่อกองทราย ซ่อมแชมห้องน้ำภายในวัด ตัดผมฟรีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

โอกาสนี้ มทบ.27ได้จัดรถครัวสนามออกทำข้าวกล่องแจกให้กับผู้ร่วมงาน มีชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมทำอาหาร ชนิดต่างๆบริการ และรัปทานอาหารร่วมกันท่ามกลางการแสดงดนตรีจากวงคลาสสิคแบนด์ หน่วย มทบ.27 ขับกล่อมสร้างความสุขไปพร้อมๆกันด้วย

á

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน