X

พระมหาอุดร สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ – ชมรมคนมีบุญ สร้างบ้านมูลค่า 1.4 แสน ให้กับครอบครัวนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

พระมหาอุดร สร้างบ้านให้นักเรียน-ผู้ด้อยโอกาส-ชมรใคนมีบุฐ-มูลนิธิพระมหาอุดร

พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ พร้อมชมรมคนมีบุญ วัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันประกอบพิธีมอบบ้านหลังใหม่ เลขที่ 90 หมู่ 4 บ้านดอนพยอมน้อย ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด “บ้านเฉลิมราชย์” ให้กับครอบครัว ด.ญ.ลลิตา แซ่ภู (น้องแนน) นักเรียนชั้น ป .2 ด.ญ.วริศรา แซ่ภู (น้องน้ำ) นักเรียนชั้นป. 4 สองพี่น้องซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก โดยมีคณะสงฆ์ ครู ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าคณะอำเภอโพนทราย ประธานมูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ และเจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด บอกว่า การก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ เป็นความร่วมมือของ มูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ชมรมคนมีบุญวัดบ้านอ้น และพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน ซึ่งเป็นความตั้งใจที่เราดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มีการก่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียงไปแล้วกว่า 20 หลัง ยังไม่รวมถึงเรื่องของหน่วยสงเคราะห์รับส่งผู้ป่วยและส่งศพฟรี การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆทั้งอัคคีภัย วาตภัย และอื่นๆ ประเด็นสำคัญในการจัดตั้งมูลนิธิฯขึ้น งานหลักของเราจริงๆมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆก็คือ                  1. การสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้                       2. หน่วยสงเคราะห์รับส่งผู้ป่วยและศพฟรี โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้จะอาศัยงบประมาณจากการรับบริจาคของชมรมคนมีบุญส่วนหนึ่ง และจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศส่วนใหญ่ได้เห็นการทำงาน และเจตนารมณ์ของอาตมา ในฐานะประธานมูลนิธิฯ และเห็นการทำงานของชมรมคนมีบุญจึงได้ช่วยกันมาตลอด

ในเรื่องของการสร้างบ้าน จตุปัจจัยทั้งหมดเราก็ทำงานผ่านมูลนิธิฯ คือผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับเราสามารถที่จะบริจาคร่วมทำบุญได้ผ่านบัญชีของมูลนิธิฯซึ่งเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ ในแต่ละรายที่เราไปช่วยอย่างรายนี้ เพราะว่ามีครูกิตติภพ ประสานขอความช่วยเหลือมา เพราะครูได้พบเห็นว่าสภาพบ้านและความเป็นอยู่ของนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ มีความลำบากมาก อาตมาจึงได้พาคณะลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีความเป็นอยู่ลำบากจริงๆ จึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือด้วยการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ แทนหลังเก่าที่เป็นเพิงพักเล็กๆ ห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่ถูกสุขลักษณะจึงเป็นที่มาของการระดมทุนโดยขอรับบริจาคสร้างบ้านหลังนี้พร้อมห้องน้ำ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 140,000 บาทเศษ ใช้เวลา 1 เดือน ก็สร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเงินที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งมาจากเงินศาสนกิจ หรือกิจนิมนต์ที่อาตมาได้มาบ้าง ชมรมคนมีบุญส่วนหนึ่ง และจากคนไทยในประเทศ และต่างประเทศส่วนหนึ่ง ที่ติดตามการทำงานของอาตมามาหลายปี ได้โอนเงินมาช่วยเหลือ ซึ่งโครงการในส่วนนี้เรายังมีภาระที่จะช่วย สังคมต่อไป แม้เราจะเป็นเพียงจิ๊กซอว์เล็กๆที่อยู่ในสังคม แต่เราจะขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง และทุกๆปีเราจะสร้างบ้านปีละประมาณ 3-4 หลัง แล้วแต่เหตุและปัจจัย จะมีการเว้นระยะบ้างเพื่อไม่ให้กระทบกับญาติโยมผู้บริจาคเกิดความลำบาก การช่วยเหลือทุกครั้งจะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เป็นการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถึงแม้จะเป็นเงินบริจาคจำนวนไม่มากนัก แต่อาศัยว่าคนหมู่มากมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ก็เกิดพลังได้ และแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมได้

นายกิตติภพ ชมภูวิเศษ ครู รร.บ้านดอนพยอมน้อย กล่าวว่า จากการลงเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ พบชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากของครอบครัวนักเรียน ทนเห็นความลำบากไม่ไหวปล่อยไว้ไม่ดีแน่ แม้จะได้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนครู ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นทราบและมีการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องใหญ่ต้องหาทางให้เกิดขึ้นโดยเร็ว คิดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ อยู่ดีมีความปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยไปสอนอยู่โรงเรียนหนองจิก-โคกสูง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ เคยมีโอกาสเข้าไปรับทุนการศึกษาจากพระมหาอุดรฯ และทราบว่าท่านได้สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้มาตลอด จึงได้ส่งเรื่องเข้าขอความช่วยเหลือผ่านเพจจากท่าน พร้อมถ่ายรูปหลักฐาน ที่อยู่ให้ดู จนกระทั่งท่านพาคณะลงมาตรวจสอบและยินดีที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ให้

 

ทำให้วันนี้ตนดีใจสุดๆที่ได้เห็นการมอบบ้านหลังใหม่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง ให้กับลูกศิษย์และครอบครัว จากนี้ไปครอบครัวของลูกศิษย์คงจะอยู่ดี มีความสุข มีความปลอดภัยขึ้น ดีใจที่เห็นมูลนิธิพระมหาอุดรฯ ชมรมคนมีบุญ และผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ได้ร่วมกันมอบบ้านหลังใหม่ให้ในครั้งนี้

นายประดิษฐ์ แน่นอุดร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนพยอมน้อย หมู่ 4 บอกว่าน่าเห็นใจครอบครัวนี้และน่าสงสารเด็กทั้งสองคนซึ่งผู้เป็นแม่ก็ป่วย พ่อก็ทำงานรับจ้างหาเช้ากินค่ำก่อนหน้านี้ทราบว่าไปทำงานรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพฯ และ พาลูก กลับมาอยู่บ้านเกิดเมื่อปีที่ผ่านมา โดยการสร้างเพิงพักสังกะสีเป็นกระต๊อบเล็กๆพอ อยู่ได้ โดยมีทาง อบต.บ้านเขือง ชาวบ้านคณะครู ได้เข้าช่วยเหลือมาเป็นระยะ แต่เรื่องที่อยู่อาศัยยังไม่มีความชัดเจน วันนี้ ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่ครอบครัวนี้จะได้มีที่อยู่อาศัย มั่นคงแข็งแรงขึ้น ด้วยพระเดชพระคุณของพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ทำให้ตนและชาวบ้าน มีความรู้สึกดีใจไปกับครอบครัวดังกล่าวด้วย

นางรัชชฎา แซ่ภู แม่ของเด็กนักเรียน กล่าวรู้สึกดีใจ และขอบคุณพระมหาอุดร ชมรมคนมีบุญ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโดยการบริจาค ซึ่งก่อนหน้านี้ยอมรับว่าครอบครัวเราอยู่กินลำบากมากเลยตนเองก็ป่วยออดๆแอดๆ สามีก็รับจ้างทำงานก่อสร้าง ลำพังจะหาเงินมาซื้อข้าวกินก็ลำบากยิ่งเรื่องการจะสร้างบ้านใหม่ก็คงหาเงินอีกนาน ถ้าไม่มีพระมหาอุดร กับลูกศิษย์ท่าน มาช่วยเหลือครั้งนี้ คงไม่มีวันนี้สำหรับเราแน่นอน ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้ง

ส่วนน้องน้ำ – น้องเนน สองพี่น้อง ก็บอกว่าดีใจที่พระมหาอุดร วัดบ้านอ้น ชมรมคนมีบุญ และผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม้จะไม่ได้มาด้วยตนเองก็ตาม ตลอดจนคุณครูทุกท่าน รวมทั้งครูหล่อ ที่ทำให้ฝันของพวกหนูเป็นจริงได้ในวันนี้ พวกหนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เมื่อโตขึ้นถ้ามีโอกาสจะช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นกัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน