X

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยร้อยเอ็ด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กร และภาคประชาชน เพื่อเป็นการขอบคุณ และแสดงถึงความร่วมมือ

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยร้อยเอ็ด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร และภาคประชาชน เพื่อเป็นการขอบคุณ และแสดงถึงความร่วมมือ 


ที่ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ  ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ภาคส่วนต่างๆที่ให้การสนับสนุน

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.ขอนแก่น อบต.ดงลาน อบต.เหนือเมือง และ อบต.รอบเมือง ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายด้านบรรเทาสาธารณภัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชน และประชาสังคม ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้เสร็จสิ้นลง ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯจึงได้จัดประชุมใหญ่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กร และภาคประชาชน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน

 

ประเภทหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 27 สถานี่ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์ สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศลร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็งซีเคว้นซ์

ประเภทหน่วยงาน บุคคลผู้ให้การสนับสนุนโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย  ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด      อู่สหชัยเครน  อู่รุ่งเรืองบริการ  มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล     กมลเคเบิ้ลทีวี   เสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี นายวินัย วงศ์วีระขันธ์

ประเภทผู้แทนประชาชน ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 27 ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีไพทูรย์ จุลรัตน์ ผู้แทนประชาชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายพันกร จันทะดัต ผู้แทนประชาชน องค์การบริหารส่วนเหนือเมือง นายนิวัฒน์ กลางแก้ว แทนประชาชน องค์การปริหารส่วนรอบเมือง นางสาวปริชาติ ผดุงกิจ ผู้แทนประชาชน องค์การบริหารส่วนคงลาน นายวิรัตน์ ศิริแสน ผู้แทนประชาชน องค์การบริหารส่วนขอนแก่น นายเรืองสิน ภูถวิล ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชัย สุมหิรัญ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ร้อยเอ็ด พันโทสุรชัย สารินทร์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 27 และพันตรีเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 27

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน