สมาคมพิโกไฟแนนซ์ฯ จัดสัมนาย่อยที่ร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับทรัพย์และที่ดินแก่ผู้ประกอบการพิโกฯภาคอีสาน

สมาคมพิโกไฟแนนซ์ฯ จัดสัมนาย่อยที่ร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับทรัพย์และที่ดินแก่ผู้ประกอบการพิโกฯภาคอีสาน

เมื่อเวลา11.00น.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563  ที่ห้องพวงชมพู ร้านอาหารชายคา จ.ร้อยเอ็ด  สมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย นำโดยนายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย นายขจิต เสรีรัตน์ นายไชยวัฒน์ อึงสวัสดิ์  ที่ปรึกษาสมาคมพิโกไฟแนนซ์ และคณะ  ได้จัดประชุมสัมนาเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   โดยมีผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 77 บริษัท

 

นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทยกล่าวว่า  สมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย ได้ยื่นจดทะเบียนและก่อตั้งสมาคม ตั้งเตื่อเดือนธันวาคม 2559 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งนอกจากจะปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพกู้ยืม และคิดดอกเบี้ยตามกฏหมายอย่างเป็นระบบแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอีกทางด้วย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนพิโกไฟแนนซ์แล้ว รวม 858 ราย ปล่อยกู้ไปแล้ว 328,300 บัญชี  คิดเป็นเงิน 8,250 ล้านบาท โดยเฉลี่ย 25,130 บาท/ราย


แต่เนื่องจากการดำเนืนธุรกิจ ของผู้ประกอบการพิโกฯ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ บางครั้งต้องประสบปัญหาไม่เข้าใจ หรือขาดความชำนาญเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ และที่ดินที่ติดภาระจำนองอื่นๆ  ทางสมาคมพิโกไฟแนนซ์ จึงได้เชิญ นายธรรมโรจน์ รื่นเริงบุญ (นิติกร )สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดการกับทรัพย์และที่ดินที่ติดภาระจำนองไว้กับเจ้าหนี้อื่น และผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ เมื่อถึงขั้นตอนจะต้องดำเนินคดีฟ้องร้อง มีสาระสำคัญดังนี้

1.การสืบทรัพย์ก่อนฟ้องคดี เจ้าหนี้มีสิทธิจะดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
2.การบังคับคดีในกรณีที่หลักทรัพย์หรือโฉนดที่ดินได้ติดภาระจดจำนองหรือวางไว้เป็นประกันโดยไม่ได้ทำนิติกรรมใดๆไว้กับผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์หรือพิโกพลัส ซึ่งเป็นเจ้าหนี้หลักและมีเจ้าหนี้อื่นที่ฟ้องร้องชนะคดีแล้ว ต้องการให้บังคับคดี ดำเนินการเรียก ส่งหมายเรียกทรัพย์ที่ติดภาระจำนองกับเจ้าหนี้หลัก คือผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัส จะต้องดำเนินการอย่างไรในฐานะเป็นเจ้าหนี้หลัก เช่นจะต้องร้องขอต่อศาล ขอให้ชำระหนี้หลักของผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ก่อนจึงจะยินยอมให้ชำระหนี้ร่วมกับรายอื่นๆ

ในกรณีเดียวกันนี้ ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ พิโกพลัส ได้ฟ้องร้องลูกหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ทราบว่าลูกหนี้มีหลักประกันที่ดินจดจำนอง หรือวางเป็นประกันไว้กับเจ้าหนี้อื่น  สถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้อื่นๆ กรณีนี้ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์หรือพิโกพลัสจะเป็นเจ้าหนี้ร่วม จะสามารถเรียกร้องเอาทรัพย์นั้นมาจำหน่ายเพื่อชำระหนี้ได้หรือไม่ จะมีขั้นตอนอย่างไร
3ในกรณีขอยื่นเฉลี่ยทรัพย์ในการขายทอดตลาด มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในฐานะเจ้าหนี้ แบบปลอดจำนอง แบบติดจำนอง แบบไม่มีภาระจำนอง (ขายตามสำเนาเอกสาร)
4 การฟ้องคดี ต้องระบุไปในคำฟ้อง หากทรัพย์ที่ขายไม่พอชำระหนี้สามารถยึดทรัพย์แปลงอื่นขายทอดตลาดได้อีก และเรื่องอื่น ๆ ของสมาคมทั้งแนวทางการจัดตั้งทนายประจำสมาคม เพื่อดูแลเรื่องข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกหนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน