พุทธศาสนิกชนแห่ทอดกฐิน ร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ วันเดียว 142 กอง  

พุทธศาสนิกชนแห่ทอดกฐิน ร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ วันเดียว 142 กอง

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร้อยเอ็ด และบึงพลาญช้ยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (มหานิกาย) ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชน ทอดกฐิน ร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในนามคณะกรรมการจัดงาน โครงการสืบสานตำนานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 กล่าวว่า  สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2549 คณะศรัทธาจากจังหวัดราชบุรี นำโดย คุณวิจารณ์ เตียวตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงานได้นำคณะเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 125 กอง มาทอดถวายวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 125 วัด โดยการนิมนต์เจ้าอาวาสวัดมารับกองกฐิน ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยเหตุนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้หารือกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชนต่งๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐินในรูปแบบดังกล่าวขึ้นอีกในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยความปรารถนาที่จะทำบุญสร้างกุศล เป็นกองบุญกองใหญ่ และให้เป็นประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป  โดยจะให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ได้รับการทอดถวายกฐินประจำปีตามความเหมาะสม  คณะกรรมการจัดงานทอดกฐินจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการทอดกฐินรวมใจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 14

สำหรับปีนี้ในการดำเนินการในปีนี้ เทศบาลเมืองร้อยอ็ด ซึ่งป็นคณะกรรมการฝ้ายจัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ได้ดำเนินการประสานงาน จัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพที่มีความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพกองกฐินของจึงหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 142กอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นฝ้ายประสานงานจัดหาวัดที่จะรับกองกฐินจำนวน 142วัด

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรมการดำเนินงาน ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดร้อยอ็ด ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพกองกฐินทุกท่าน ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินโครงการและได้มีจิตศรัทธา น้อมนำมาซึ่งกองกฐิน จำนวน 142 กองเพื่อทอดถวายแก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินในปีนี้จำนวน 142 วัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น