ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯทอดพระเนตร การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ตุลาคม 2563  ณ อาคารฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อวางแผนร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ฯ  โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด คณะนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นคณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้มีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับ

วันนี้จึงได้มีการประชุมเพื่อวางแผนจัดทำร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฯ จึงได้จัดการประชุมวางแผนเตรียมการรับเสด็จ ฯในพื้นที่ 2 ค่าย ประกอบด้วย โครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่ค่ายประเสริฐสงคราม ได้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดภัย การถ่ายทอดสู่ชุมชนและผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ สะสมเป็นพันธุ์พระราชทานพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

ส่วนค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดำเนินโครงการปลูกพืชสมุนไพร และการเลี้ยงสัตว์ กองพลทหารราบที่ 6 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 ดำเนินโครงการ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่อีสานใต้กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 ดำเนินการ ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน”เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่อีสานใต้

โอกาสนี้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ และได้ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จ ฯ โดยให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุด และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานสมพระเกียรติ ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดของจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น