อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ผู้นำหมู่บ้าน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ ร้อยเอ็ด สคชจ.จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำหมู่บ้าน-ชุมชน

(11 ก.ย.2563) ที่หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเซียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธาน และให้การต้อนรับ นางสาว อาจารี สุนทรพินิจกิจ อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ ตรีรยาภิวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายสถิต วงศ์กาไสย รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยากรฯให้ความรู้ด้านกฏหมาย และเป็นประธาน เปิดการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย แก่ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน จาก 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพระเจ้า ตำบลพระธาตุ ตำบลหมูม้น ตำบลเชียงขวัญ ตำบลพลับพลา และตำบลบ้านเขือง

โดยมีนายกรวิทย์ บัวพันธ์ นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ นายเรืองเดช รัตนโภคาสถิต นายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร นายประสารชัย พรหมบุตร คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการ (อัยการสมทบ) จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน

 

นายสมเกียรติ ตรีรยาภิวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวในนามตัวแทนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด สคชจ. ผู้จัดการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝีกอบรม ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายแก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ การกู้ยืม จำนอง จำนำ และอื่นๆ เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนที่ผ่านการอบรม มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายพอที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเบื้องต้น แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ อันอันจะทำให้ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดข้อพิพาท บางเรื่องสามารถจบลงได้โดยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาจไม่ต้องขึ้นโรงฯขึ้นศาล ลดคดีที่จะเข้าสู่ชั้นอัยการ และศาล เมื่อมีปัญหาสลับชับซ้อน ผู้นำก็สมารถแนะนำให้ประชาชนไปขอรับคำปรึกษาจากพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดได้

โดยนางสาว อาจารี สุนทรพินิจกิจ อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด (สคชจ.)ได้ให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ช่องทางและวิธีการร้องเรียน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์

นายสมเกียรติ ตรีรยาภิวัฒน์ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้ความรู้กฎหมายบื้องต้น กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสถิต วงศ์กาไสย ให้ความรู้ด้านวิธีพิจารณาความอาญา เช่น การจับ การขัง จำคุก การตรวจค้น และปล่อยตัวชั่วคราว กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน เป็นต้น พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการตอบข้อซักถามปัญหาด้านกฏหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และชุมชนจากผู้เข้าร่วมรับการอบรมด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น