X

มอบพันธุ์สัตว์ปีกฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบพันธุ์สัตว์ปีก และปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้นอาหารในครัวเรือน” ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรที่ประสบปัญหาอุทกภัย”

ร้อยเอ็ด-มอบสัตว์ปีก-เกษตรจังหวัด-ปศุสัตว์จังหวัด-ช่วยผู้ประสบอุทกภัย-ฟื้นฟู-อนุรักษ์ จุรีมาศ-ส.ส.-ชาติไทยพัฒนา-อบต.โนนรัง

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชืกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด (พรรคชาติไทยพัฒนา) เป็นปนะธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์ปีก และปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับแลกระทบจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา และการระบาดของเชื้อโควิด19 ต่อเนื่องกัน โดยมี จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ส.อบจ. ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากพายุ”โพดุล” และ “คาจิกิ” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562 ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนผู้ประสบภัย สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  ทำให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรด COVID – 19 โดยรัฐบาลได้อนุมัติงินอุดหนุน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู
เยียวยา ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยกว่า 60,000 ครอบครัว

โดยมีทางเลือกให้เลือกทั้งด้าน พืช ประมง และปศุสัตว์ ในส่วนของเมนูด้านปศุสัตว์ มีผู้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้วจังหวัดจำนวน 20,358 ครอบครัว ในพื้นที่ 20 อำเภอ ภายใต้เงื่อนุเกษตรกรจะได้รับการอุดหนุน เพื่อฟื้นฟูอาชีพ มูลคำรายละ 4,850 บาท เป็นมูลค่ารวม 98,736,300 บาท

ซึ่งเกษตรกรจะต้องจัดหาปัจจัยการผลิต จากผู้ประกอบการก่อนเสร็จแล้วจะมีคณะกรรมการไปตรวจรับ และจัดทำเอกสารประกอบ เมื่อเอกสารมีความถูกต้อง ทางราชการจึงจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร เพื่อนำไปชำระผู้ประกอบการภายหลัง  ขณะนี้ผู้ประกอบการได้ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ได้ตรวจรับพันธุ์สัตว์ปีก และปัจจัยการผลิตเหล่านั้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2563 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว 6,023 ครอบครัว คิดเป็นมูลค่า 29,211,550 บาท

สำหรับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีผู้ประสบอุทกภัย และเลือกฟื้นฟูอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 487ครอบครัว อลัในครั้งนี้ได้มีการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกพร้อมปี่จจัยกาผลิตในตำยลโนนรังจำนวน 94 ครอบครัว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน