มอบพื้นที่คืนเกษตรกร นาถูกทรายทับถม

จังหวัดร้อยเอ็ดส่งมอบพื้นที่คืนผู้ประสบอุทกภัย กรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตร  หลังมีการปรับแต่งฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีส่งมอบพื้นที่คืนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีตายทับถมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ชลประทานร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ที่ดินจังหวัด ตลอดจนหน่วยงายที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบ บริเวณแปลงนาบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่การเกษตรที่ถูกทรายทับถมพื้นที่จำนวน 1,244.25 ไร่ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 408 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก เมยวดี และอำเภอพนมไพร

 

สำหรับพื้นที่อำเภอเสลภูมิมีผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่การเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 6 ตำบล 32 หมู่บ้าน เกษตรกร 149 ราย พื้นที่ 651 ไร่ 1 งาน

 

ปัจจุบันการดำเนินการบูรณาการให้ความช่วยเหลือของภาคส่วนต่างๆได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตรในอำเภอเสลภูมิ จำนวน 149 ราย เป็นเงิน 3,601,150 บาท และส่วนที่นอกเหนือจากการได้รับเงินเยียวยา

จังหวัดได้แบ่งพื้นที่ให้กับหน่วยงานต่างๆเข้าไปดำเนินการขนย้ายทราย ปรับพื้นที่เพื่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยได้ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก ตลอดจนส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถสร้างรายได้หลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น