X

การอาชีพร้อยเอ็ดผลิตหน้ากากต้านไวรัส

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รวมพลังผลิตเจลทำความสะอาด และหน้ากากอนามัย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันขยายวงกว้างขึ้น ทำให้หน้ากากอนามัยหายาก ขาดตลาด มีราคาแพง บางครั้งเป็นสินค้าที่ไม่ใคุณภาพและมาตรฐาน

นายทวิการต์ ผดุงสันต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ในปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่าย ตลอดจนประชาชนต่างหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ทำความสะอาด และหน้ากากอนามัย เป็นที่ต้องการมาก ทำให้สินค้าขาดตลาด หายาก มีราคาแพง บางครั้งเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

นายประมวล วิลาจันทร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการตัดเย็บหน้ากากกันฝุ่นละออง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาด เพื่อใช้ในสถานศึกษาและแจกจ่ายให้กับประชาชนขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

จึงมอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งเราเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นฝึกสอนด้านวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ มีคุณวุฒิ มีทักษะ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้ครูวิทยาศาสตร์ ไปศึกษาถึงคุณสมบัติของเจลทำความสะอาด ล้างมือ รวมถึงไปจัดหาวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำเจลล้างมือ ทำความสะอาด เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่กำลังระบาด ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในขณะนี้ขาดแคลน และมีราคาแพง จำเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยจะต้องจัดหา เพื่อแจกจ่ายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียน-นักศึกษา

จึงมีโครงการตัดเย็บหน้ากากกันฝุ่น และแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในสถานศึกษาและแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครูทุกคน ช่วยเหลือกันในการผลิตหน้ากากป้องกันเชื้อโรค ฝุ่นละออง PM 2.5 ในราคาประหยัด

ซึ่งเราได้ศึกษาจากหน้ากากที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและมีตุณภาพ มาเป็นแบบอย่าง โดยเราผลิตหน้ากากจากผ้าค็อตตอล และผ้าสาลู ที่มีตุณสมบัติที่ดีป้องกันฝุ่นละอองได้ดี สามารถซักล้างได้หลายครั้ง รวมถึงผลิตเจลล้างมือทำความสะอาดให้มีตุณภาพ ได้มาตรฐานด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าหากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการที่จะให้ทางวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดดำเนินการช่วยเหลือในการผลิตหน้ากากอนามัย รวมทั้งเจลล้างมือ ที่เป็นประโยชน์ ในการดูแลความ ปลอดภัยให้กับท่าน ทางวิทยาลัยยินดีที่จะส่งดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน