อำเภอโพธิ์ชัยหนุนมอบข้าวจี่แทนดอกไม้ วันวาเลนไทน์

อำเภอโพธิ์ชัยจัดงานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย หนุนมอบข้าวจี่แทนดอกไม้ เป็นสื่อรักสานสัมพันธ์ วันวาเลนไทน์

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมแถลงข่าว การ จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

งานบุญข้จื่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย เริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2536 และจัดติดต่อกันมา ถึงปีนี้เป็นปีที่ 27 ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอโพธิ์ชัย และจังหวัดร้อยเอ็ด  กำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์ที่สอง ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีสำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 4 วัน

บุญข้าวจี่ เป็นบุญประจำเทศกาลของชาวอีสาน ถือเป็นการทำบุญตามฮีต 12 (จารีตประเพณี) หรือบุญเดือน 3  เริ่มตั้งแต่วันขึ้น1  ค่ำ ของเดือน 3 เป็นตันไป มีกำหนด 30 วัน เท่ากับกำหนดกฐิน

ทั้งนี้เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน นำมิติทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความรักสามัคคี และสร้างความปรองดองของคนในชาติ เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม และผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่ทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้มีการผลิต และจำหน่ายสินค้า ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางชุมชนท่องเหี่ยว OTOP นวัตวิถี และสินค้าทางการเกษตร ที่เรียกว่า “ของดีเมืองโพธิ์ชัย” ในท้องถิ่นของ อำเภอโพธิ์ชัย และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้ “บุญข้าวจี่ ของตีมืองโพธ์ชัย” ได้ เป็นที่รู้จ้กและดำรงไว้สืบไป

นอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย และการโชว์ข้าวจี่ยักษ์ความยาว 7เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ซึ่งใช้ข้าวเหนียวนึ่งกว่า 20 กระสอย ไข่ไก่กว่า 500 ฟอง ในการทำข้าวจี่แล้ว การจัดงานและพิธีเปิดงานปีนี้ ยังตรงกับ วันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก) คณะกรรมการจัดงาน ได้เชิญชวน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทำข้าวจี่รูปแบบต่างๆ ที่มีสีสันสวยงามเก๋ไก๋ แล้วให้นำจ้าวจี่นี้  มอบเป็นสื่อรักแทนดอกไม้ เพื่อแสดงความรัก สานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างหนุ่มสาว คู่รัก และประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น