ร้อยเอ็ดสานพลังท้องถิ่น สมัครเดิน -วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ”มากที่สุดในประเทศ

ร้อยเอ็ดสานพลังท้องถิ่น สมัครเดิน -วิ่งเฉลิมพระเกียรติ”มากที่สุดในประเทศ

 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีนรติ “โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ” จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดงานสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
หน่วยงานหลัก ในการดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 โครงการ 1 ใน 7 โครงการ คือ “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวีดร้อยเอ็ด ทั้งเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 203 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด ดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครคนละ 500 บาท แบ่งเข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน และส่วนหนึ่งเป็นค่าเสื้อ เหรียญที่ระลึกถ้วยรางวัล และค่าดำเนินการจำนวน 300 บาท

 

จากการเปิดรับสมัครช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่า มี ประชาชนทั่วไป บุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 7,022 คนและถือว่ามากที่สุดของประเทศ

กิจกรรมกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการเดิน,-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ออกจากจุดเริ่มต้น และเข้าเส้นชัยในจุดเดียวกัน รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

เวลา 03.30 น.ลงทะเบียนนักวิ่ง
เวลา 04.00น.พิธีกรประชาสัมพันธ์ให้นักวิ่งเข้าสู่บึงพลาญชัย
เวลา 04.30 น.กายบริหาร ยืดเหยียดวิถีไทย (10 นาที) การแสดงดนตรีพื้นบ้านบนเวที 1 ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
เวลา 05.00 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดงานเดินทางมาถึง
เวลา 05.15น.ประธานขึ้นบนเวที 2 เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีประจำที่แท่นประธาน นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานประธานฯ กล่าวเปิดงาน
05.30 น.นักกีฬาเข้าเส้นชัย ประกอบพิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาเดิน-วิ่ง ชาย – หญิง ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-10 และเหรียญที่ระลึกแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน เป็นเสร็จพิธี

 

นายเลิศบุศก์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเกี่ยวกับสถาบันพระกษัตริย์ของเรา และเพื่อหารายได้ ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติดี ฐานะยากจน ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ ได้รับความกรุณาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ที่จะได้มาร่วมกันออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นการร่วมจิตร่วมใจของผู้คนอย่างแท้จริง ได้ทั้งกุศล ได้ทั้งสุขภาพ

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรม ตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครไว้ ก็สามารถร่วมเดิน-วิ่งฯได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเสื้อสีเหลืองรายการแข่งขัน เพียงแต่จะไม่ได้เหรียญหรือถ้วยรางวัลเท่านั้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น