X

2563 ประเทศไทยจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

()

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้จัดหน่วย สัตวแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันแก่สัตว์เลี้ยง ให้กับประชาชน ในพระนาม”สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์” ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ท่านเอกอัครราชทูต นายฐากูร พาณิชย์ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้อง convention Hall 2 โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด นายเทวิน แสวงสิน ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ประธานในพิธีได้นำคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ฉีดวัคซีน และทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยง ของหน่วยแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม แบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ โรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกการอบรมสำหรับครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชน รวมถึงการออกหน่วยดูแลฉีดวัคซีน และทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยง โดยหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน และเจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ลักษณะการดำเนินงาน เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว ด้วยการเข้าจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินงานอย่างทั่วถึงในทุกท้องถิ่น ส่งผลให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าค่อยๆลดลง จากทั้งในสัตว์และคน ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 3 ราย จากที่เคยพบถึง 18 ราย ในปี พ.ศ.2561

 

ทั้งนี้มีเป้าประสงค์ให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทยใน ปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ขององค์กรอนามัยโลก ที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลกภายในปี พ.ศ. 2573

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพศ. 2561 ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 134 ตัวอย่างในพื้นที่ 19 อำเภอปีงบประมาณ 2562 ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 15 ตัวอย่างในพื้นที่อำเภอและในปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

นอกจากนี้ยังได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 528,611โด๊ส รวมทั้งได้ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 7,905 ตัว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน