X

บุรีรัมย์ เตรียมจัดประกวดโคบราห์มันและนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 6

บุรีรัมย์ เตรียมจัดประกวดโคบราห์มันและนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 6 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจ ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยงโค เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจส่งโคเข้าประกวดไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 65 นี้

วันทที่ 8 ธ.ค. 65 ที่ หอประขุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ซ่อนกลิ่น ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบราห์มัน นายนิรุจน์ พันธ์ศรี ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์, นายธวัชชัย จันทร์โฮง ปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ รวมถึงภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าว การประกวดโคพันธุ์บราห์มันและนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการบริการวิชาชีพด้านการเลี้ยงโคเนื้อสู่ชมชน ส่งเสริมให้นักศึกษาและเกษตรกรมีทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ, สร้างเครือข่ายพัฒนาการอาชีพเลี้ยงโคเนื้อภายในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงโคเนื้อที่สำคัญติด 1 ใน 10 ของประเทศ มีโคเนื้อกว่า 490,000 ตัว เกษตรกรกว่า 80,000 ครัวเรือน

ด้านนายไพโรจน์ ซ่อนกลิ่น ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบราห์มัน เปิดเผยว่า การประกวดโคเนื้อในครั้งนี้ มีผู้ส่งโคเข้าร่วมประกวดถึง 521ตัว ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกปี ในการประกวด จะมีการประกวดทั้ง โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศผู้ สีแดง และสีเทา, โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศเมีย สีแดง และสีเทา, โคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ เพศเมีย และเพศผู้, โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบีพมาสเตอร์ เพศเมีย, โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมชาโรเลส์ เพศผู้ และเพศเมีย, โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย,แพะเนื้อพันธุ์บอร์ เพศผู้ และเพศเมียและ แพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์ เพศเมีย รวมรางวัลทั้งสิ้น 13 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในส่วนของการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บราห์มัน ในครั้งนี้ ไม่ได้กำหนดให้ประกวดเฉพาะโคที่เกิดในประเทศไทยเท่านั้น แต่ให้สิทธิโคที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ได้ เนื่องจากต้องการให้เกษตรกรได้เห็นการพัฒนาโคบราห์มันของประเทศไทย ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศ โดยเฉพาะโคของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นต้นกำเนิดของโคพันธุ์นี้

นอกจากนี้การประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บราห์มัน จะเป็นไปตามระบบสากล มีเกณฑ์การตัดสินตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงโคบราห์มันของอเมริกาที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวด เพื่อนำไปพัฒนาการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มันให้ได้คุณภาพต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน