X

บุรีรัมย์ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา มอบนโยบายพัฒนาคน พัฒนาหลักสูตรสู่ศตวรรษที่21

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบนโยบายพัฒนาคน พัฒนาหลักสูตรสู่ศตวรรษวรรษที่ 21 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชี้กรณีความรุนแรงในเด็กวัยเรียน ได้วางกรอบและมอบนโยบายให้แต่ละจังหวัดแล้ว

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธาน งานการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมมอบรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคระกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ ที่โรงแรมอัลวาเรช บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รับฟังนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รวมถึงคณะวิทยากร โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดประถมศึกษา เข้าร่วมจำนวน 2,500 คน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ครม. ได้มีมติอนุมติเพิ่มเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังจากที่รอคอยกันมากว่า 13 ปี จะสามารถทำให้สถานศึกษาเพิ่มคุณภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทางด้านการศึกษา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21

โดยมีเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของคน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในทุกช่วงวัย การจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมตามความถนัดความชอบในแต่ช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นนวัตกร และเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า และมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ครอบครัวแข็งแรง ทุกคนในสังคม และชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความสุข

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวด้วยว่า นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะเน้นความปลอดภัยของเด็กเป็นหลักอยู่แล้ว กรณีความรุนแรงในเด็กนักเรียน ที่มักจะเกิดขึ้น ทางกระทรวงฯไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้ทำแอปฯให้เด็กและผู้ปกครองไปแล้ว ถ้ามีกรณีเกิดเหตุรุนแรง สามารถประสานติดต่อมาได้อย่างรวดเร็ว

ในเรื่องของความปลอดภัย เราได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เรามีคณะร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด เราพบเรื่องความเครียด เราได้เสริมกิจกรรมเพื่อให้ความเครียดลดลงได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน