X

บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นหลัก

วันนี้ (11ก.ค. 65 ) ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ” ที่บริเวณลานเสาธง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยการประสานความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นำขยะของเสียอันตรายไปมอบให้บริษัทที่รับกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาต นำไปกำจัดตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กิจกรรม “บุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชน เน้นที่ต้นทางโดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เพื่อให้การจัดการของเสียอันตรายชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา และถ่ายทอดรูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน เช่น ซากโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 7 ตัน มายังจุดรวบรวมกลางในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และได้ประสานบริษัทเวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด เป็นผู้รับของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน