X

บุรีรัมย์ ผู้ว่านำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันนี้ 15 พ.ค.65 เวลา 07.30 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่ หอพระไตรปิฎก วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมรับฟังธรรมเทศนาจาก พระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ส่วนในช่วงเย็น พระสงฆ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธด้วย

วิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทั่วโลก
วันวิสาขบูชา นับเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ

อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน