ชาวเชียงคานเตรียมจัดงานประเพณีผีขนน้ำ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ศูนย์วัฒนธรรมตำบลนาซ่าว นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นายเกียรติพงศ์ คชวงศ์  ผอ.ททท.สำนักงานเลย นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์บริหารส่วนตำบลนาซ่าวและนางพิสมัย ปาเตี้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย แถลงข่าวการจัดงานประเพณีผีขนน้ำตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน ประจำปี 2561

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะอำเภอเชียงคาน มีแก่งคุดคู้ จุดชมวิวภูทอก และวัฒนธรรมประเพณีผีขนน้ำที่ตำบลนาซ่าวนั้น นับเป็นประเพณีพื้นถิ่นที่สืบทอดกันมายายนาน และกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ร่วมกับชาวตำบลนาซ่าวจึงกำหนดจัดงานประเพณีผีขนน้ำบุญเดือนหกขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให่คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

 

โดยพิธีเปิดจะมีในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยจะเริ่มเวลา 08.00 น. ขบวนผีขนน้ำนับ 1000 คน เคลื่อนออกจาก สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  เดินทางไปที่วัดโพธิ์ศรี ระหว่างทางที่แต่ละขบวนผีขนน้ำ จะมีการเต้นรำของบรรดาผีขนน้ำ เพื่อสร้างความสุนกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานบุญประเพณีผีขนน้ำบ้านนาซ่าวของตำบลเราจะสร้างความสนุกสนานและเรียกนักเที่ยวให้มาเที่ยวได้งานได้มากยิ่งขึ้น

ประวัติการละเล่นผีขนน้ำบ้านนาซ่าว ประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บ้านนาซ่าว  ตำบลนาซ่าว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เป็นการละเล่นที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ในเรื่องประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ความศรัทธา  และวิถีชีวิตของชาวบ้านนาซ่าว อีกทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี ผีขนน้ำ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาซ่าว  เริ่มเล่นเมื่อใดไม่ปรากฏประวัติที่แน่ชัด แต่ราว 300  กว่าปีที่ผ่านมา

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน