ท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นอีกโจทย์สำคัญขององค์กรภาคการท่องเที่ยวในไทยที่ต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ในการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)ในสิ้นปี 2558 ผ่านการประสานจุดแข็งของเมืองท่องเที่ยวฝั่งไทย และเพื่อนบ้าน พร้อมร่วมกันขจัดปัญหาอุปสรรค หนุนกระแสการเดินทางเชื่อมโยงให้คึกคักขึ้น

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” 4 เมือง 2 ประเทศของ อพท. ได้รุกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทย-สปป.ลาว จังหวัดเลย-แขวงหลวงพระบาง และจังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  หนุนให้ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากคนทั่วโลก ณ ห้องประชุมโรงแรมเมืองแทง นครหลวงเวียงจันทน์

ท่านทวีเพชร อุลา รองอธิบดีกรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว ได้กล่าวว่า ครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ฝ่ายไทย-ฝาย สปป.ลาว ย จำนวน 50 คน  ได้ทำการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์-แขวงบอลิคำไซ-แขวงคำม่วน-นครพนม) ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2561 รวมทั้งได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการให้บริการ การให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว การจัดการความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องประยุกต์ใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ทั้งฝ่ายไทย และ สปป.ลาว มีความเห็นร่วมกันว่า เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ดังกล่าวมีศักยภาพสูง หากได้รับการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทั้งสองฝ่าย จะช่วยกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว ผ่านทั้งไทยและ สปป.ลาว มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการกระจายจำนวนของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เดิม ไปสู่พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวรองของทั้งสองประเทศด้วย

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างอย่างเข้มข้นและจริงจังระหว่าง  อพท. และกรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว โดยผลจากการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานฯทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมกันกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยวสำหรับนำเสนอสู่ตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DCIM100MEDIADJI_0063.JPG

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น