X

เลย วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรม 1,000 คน

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 26 พ.ย.60 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน กิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน


นายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย กล่าวรายงานว่า ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ในส่วนของจังหวัดเลยได้จัดเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว สำหรับการจัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในครั้งที่ 1 โรงพยาบาลศิริราช จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น การจัดครั้งที่ 2 ได้ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเพิ่มอีก 17 แห่ง จากจังหวัดอื่นๆ ร่วมจัดด้วย
และในครั้งที่ 3 นี้ ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และมูลนิธิไทยคม ที่มาร่วมจัดงานพร้อมกัน มีจำนวนมากถึง 67 จังหวัด เป็นจำนวน 70 โรงพยาบาลจากทั่วประเทศ ทำให้การจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศมากกว่า 65,000 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด ในปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่ทางคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการจัดงาน แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ นับเป็นขวัญกำลังใจและนำความปลาบปลื้มใจมาสู่คณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน ลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และหนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายอย่างที่ทุกท่านได้มาทำร่วมกันในวันนี้


สำหรับการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ในส่วนของจังหวัดเลย นั้น ได้จัด 2 กิจกรรม ในรูปแบบไม่มีการแข่งขัน คือ 1.เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และ2.วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญที่ระลึก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ยากไร้ โรงพยาบาลเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน แยกเป็น ผู้สมัครทั้งประเภทเดิน และวิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวน 1,000 คน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ จากเทศบาลเมืองเลย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย จำนวน 200 คน

ภาพข่าว วสันต์ สุนา จังหวัดเลย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน