X

ฑูตภูฐานเยือน จ. เลย เชื่อมความสัมพันธ์ยั่งยืนกับ อ.นาแห้ว

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางมาเยือน อำเภอนาแห้ว จ.เลย เชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับ อ.นาแห้ว ในฐานะภูฎานเมืองไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่านอากาศยานเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ นายเชวัง โชเฟล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมภริยา และคณะที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จังหวัดเลย หรือ อพท.5 ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน และจะช่วยพลักดันให้นำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่าง อพท.กับสภาการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 20- 21 พฤศจิกายน 2560

เนื่องจากจังหวัดเลย มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นคล้ายคลึงกับราชอาณาจักรภูฏาน โดยเฉพาะอำเภอนาแห้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่พิเศษเลย ชุมชนท้องถิ่นมีความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา มีการถือศีล ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงวันโกนและวันพระ เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในราชอาณาจักรภูฏาน

โดยกำหนดสถานที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประกอบด้วย พระธาตุดินแทน วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว พระธาตุศรีสองรัก พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย ภูเรือเรือนไม้ (คาเฟ่ ดี มีนา) วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ โอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานและคณะ จะได้มีโอกาสชมการสาธิตทำต้นดอกไม้ ชมการสาธิตวาดหน้ากากผีตาโขน ชมการแสดงอเมซิ่งไทเลย ชิมกาแฟเลยบัสต้า
ภาพข่าวโดย:วสันต์ สุนา จังหวัดเลย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน