X

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ประจำปี 2562

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร 

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2562 เวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษครบถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 เพื่อทำบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง รวมทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร  เดิมชื่อวัดกลาง ได้รับสถปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร โดยปัจจุบัน พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และเจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน

โดยมี นายธวัช  เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจน นายสุรพล  พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นายประทีป  ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธี

ทั้งนี้นายธวัช  เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์  โดยยอดเงินที่ถวายพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562  ได้จำนวนเงินทั้งสิ้น   เงิน    2,159,107 บาท  สร้างความปิติยินดี ในพระราชกุศลนี้ แด่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธีจำนวนมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน