X

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functionl Exercise) ของจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functionl Exercise) ของจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ผ่าน วันที่ 16 กันยายน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functionl Exercise) ของจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงแรมจอมสุรางค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ 32 อำเภอ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกชนผู้เลี้ยงสุกรจำนวนกว่า 200 คน รับฟังการชี้แจงให้ความรู้เรื่องแผนการเตรียมความพร้อมและแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและจัดกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมจัดการฝึกอบรมซ้อมแผน

นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดในสุกร เกิดจากเชื้อไวรัส อาการตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังมีจุดเลือดออกเป็นรอยช้ำ เฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง ระบบหายใจแห้ง อัตราป่วย 100 % ตาย 30-100 % ไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ไม่ติดต่อในมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา มีการผลิตสุกรมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีจำนวนสุกร 441,597 ตัว โรงฆ่าสุกร 48 แห่ง อัตราการผลิต 3,865 ตัวต่อวัน มีการเคลื่อนย้ายสุกรเข้ามาในพื้นที่ 108,774 ตัว และเคลื่อนย้ายออก 200,395 ตัว สถานการณ์ปัจจุบันแม้นยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย แต่พบการระบาดในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดังนั้น  จึงต้องให้ความสำคัญหากเกิดการระบาดจะทำให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยยกระดับแนวทางมาตรการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าประเทศไทย เช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เฝ้าระวังและควบคุมโรค ฯ การประเมินซักซ้อมแผน เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถรวมทั้งกำหนดบทบาทที่ใช้เผชิญกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และให้องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายเป็นแนวร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  ผู้ว่ายังได้ฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ให้เข้มแข็งและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน