กุศลต่อกุศล…เดินวิ่ง สร้างกุศล เพื่อการศึกษา (YMR Let’s Run) ครั้งที่ ๑

กุศลต่อกุศล..ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ได้มีการมอบเงินจากการจัดกิจกรรมยมราช เดินวิ่ง สร้างกุศล เพื่อการศึกษา (YMR Let’s Run) ครั้งที่ ๑ เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ชมรมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา มอบเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ให้กับหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล ดังนี้ มอบสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท มอบหอการค้าจังหวัดนครรราชสีมา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มอบโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ “Tour of Thailand” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เส้นทางเริ่มจากชายฝั่งภาคตะวันออก พัทยา จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง ๑,๐๖๔ กิโลเมตร ขอเชิญชวนต้อนรับนักกีฬาทีมจากต่างประเทศ ในวันที่ ๔ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และวันที่ ๕ เมษายน ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๓.๒ เรื่องเพื่อทราบ ด้านสังคมจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ในนามเลขาธิการคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาให้พัฒนาเพื่อประโยชน์อันเป็นสาธารณกุศลต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น