X

ครูโคราชกว่า 300 คน ออกมาแสดงจุดยืน เพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

เครือข่ายครูโคราชกว่า 300 คนรวมตัวออกมาแสดงเจตนารมณ์และจุดยืน  เพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

วันนี้  ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  นายไพทูรย์  อักษรครบุรี  ประธานเครือข่ายครูโคราช  ได้นำคณะครูโคราช พร้อมด้วย  นายเมธี  คอบตะขบ  รองเลขาธิการเครือข่ายครูโคราช และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา  จำนวนกว่า  300 คน  ออกมาแถลงการณ์ประกาศแสดงจุดยืนปกป้องศักดิ์ศรีวิชาชีพครู  พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ไขปัญหา  ใน 4 ข้อ อันประกอบไปด้วย  1. ให้มีการเสนอแก้ไขรายละเอียดในมาตราที่  37  ของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีสาระสำคัญคือผู้ที่จะเป็นครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู  และยกเวิกใช้ใบรับรองความเป็นครู  2.เสนอให้มีการแก้ไขมาตราที่  38 ชื่อเรียกตำแหน่งให้ใช้คำว่า  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยให้ยกเลิกคำว่า  ครูใหญ่ และใช้คำว่า  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และยกเลิกคำว่า  ผู้ช่วยครูใหญ่ และจะต้องมาจากบุคลากรวิชาชีพครูเท่านั้น  3.ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพเสนอให้มีวิทยะแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  และข้อที่ 4 เสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ใช้ความรอบคอบถึงหลักปฏิบัติและบทบัญญัติตามมาตราที่ 77 และมาตรที่ 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 และเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาอันเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการตรากฎหมายที่สำคัญของประเทศชาติ  แทนการเสนอเป็นพระราชบัญญัติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน