X

โคราชจัดปั่นจักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

โคราชจัดปั่นจักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

ที่ผ่านมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจัดหวัดนครราชสีมา    ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานฉลองวันแห่ชัยชนะท้าวสุรนารี  ครั้งที่ 6   ประจำปี 2562  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรารี   โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, สมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ,สโมสรจักรยานนครราชสีมา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสรนารีประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้กับ โครงการมือเทียม 3 มิติ เพื่อผู้พิการ ,โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ,มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา


โดยกิจกรรม Tour Of Korat 2019 ครั้งที่ 6 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรประจำปี 2562   ได้เริ่มให้มีการลงทะเบียนเวลา 05.30 น. และปล่อยตัวเวลา 07.30 น.นักกีฬาจักรยานจะได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ จาก พณฯ ท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ จาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น คือ 1.เสือหมอบชาย      70 กิโลเมตร 2.เสือหมอบหญิง 70 กิโลเมตร 3.เสือภูเขาชาย 70 กิโลเมตร 4.เสือภูเขาหญิง   70กิโลเมตร และประเภททีม รวมทั้งรุ่นในเกินร้อย 19 กิโลเมตร และ รุ่น VIP ในปีนี้ พิเศษสุด ทางคณะจัดการแข่งขัน จะมีการประกวดประเภทแฟนซี โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สมัครปั่นจักรยานในโครงการ และลงทะเบียนหน้างาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคระกรรม รับรางวัลที่ 1-5 เพื่อเป็นการสร้างสีสันในการแข่งขัน

โดยผลการแข่งขันในรุ่นเสือหมอบชาย ชนะเลิศได้แก่  หมายเลข A472 จากทีมโชคชัย  รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 หมายเลข A337 คุณวิสิทธิ์ คล้ายเมืองปัก จากทีมเส็งสั่งลุย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข A473 จากทีม โชคชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ A597 จากทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ A 551  นายภูริเดช  พ่อค้า

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรุ่น เสือหมอบหญิง  ได้แก่  B046 คุณโบตั๋น  วิโซ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ B031 คุณปราณี  นานสิน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ B039 คุณ ธิษตยา  ผลประดิษฐ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ B 010 คุณชารียา  พงษ์สว่าง  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  4  ได้แก่ B 017 คุณวัฒนีย์  เจริญวานิช

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเสือภูเขาชาย  ได้แก่ C 154 คุณอนอรุต  ค้าขาย  จากทีมนิภาพืชผล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 C 100 จากทีมโชคชัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ C120 Mr.Hans Bartkyndt รางวัลรองชนะเลศอันดับที่ 3 ได้แก่ C153 คุณเกียรติศักดิ์  เวชสูงเนิน  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  C 155  คุณธเนศ  ทองท่อ จากทีม MTB

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท เสือภูเขาหญิง  ได้แก่  D 022 คุณอัฉรา  แสงสูงเนิน จากทีม เสิงสางไบท์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  D 031 คุณสุนารี  การินทร์  จากทีม BMC Asia Bike รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ได้แก่ D 030 คุณกวินนาฏ  บัวสรวง  จากทีม แชมป์สปอร์ต สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ D 050 คุณทองมี  ขวดพุทธา  จากทีม  มทส.  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ D 025 คุณกันทิชา  สินสวัสดิ์ จากทีม พิมาย MTB

และประเภททีม ได้แก่ ทีม 8 AM ซึ่งมีจำนวนนักปั่นมากที่สุด  70 คน รวมทั้ง การประกวดแฟนซี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน