กรรมการธรรมาภิบาลโคราช ลงพื้นที่สอดส่งโคราชการของรัฐในปีงบประมาณ 63

วันนี้ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.นายวิฑูรย์ ชาติปฎิมาพงษ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ ที่ปรึกษากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา  คุณธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนายธานี แก้วกระจ่าง กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจกรรมการธรรมมาภิบาล จังหวัดนครราชสีมางานติดตามสอดส่องตรวจสอบโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 224 – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ39,985,000  บาท โดยมีนายไพวรรณ์  เขียวอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และนายเจษฎา มังกะโรทัย นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ให้การต้อนรับพร้อมนำชมการทำงานของผู้รับเหมา และคาดว่าถนนเส้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 อย่างแน่นอน

นอกจากนี้  เวลา 13.00 น. นายวิฑูรย์ ชาติปฎิมาพงษ์ พร้อมด้วยคณะ โดยมีนายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ กรรมการธรรมาภิบาลมาร่วมเสริมทัพสอดส่องโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มนครชัยบุรินทร์ในกิจรรมย่อยการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาการทางสมองงบประมาณ7,0000,000บาทบริหารเหลือคืนจังหวัดนครราชสีมา 1,800,000บาท ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.สนั่น การค้า  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะ เพื่อนำเรียนผลการดำเนินงาน และสรุปโครงการให้คณะดำเนินงานได้ทราบต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น