X

โคราช ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.สูงเนิน หากช่วงฤดูฝนปีนี้ ฝนทิ้งช่วง คาดว่าจะไม่มีน้ำอุปโภค – บริโภค

โคราช ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.สูงเนิน หากช่วงฤดูฝนปีนี้ ฝนทิ้งช่วง คาดว่าจะไม่มีน้ำอุปโภค – บริโภค


ที่ผ่านมา ในเขตอำเภอสูงเนินยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะ พื้นที่ ตำบลนากลาง สระน้ำที่เป็นแหล่งผลิตประปาของหมู่บ้านน้ำได้แห้งขอด ด้าน นายถิ่น เติบสูงเนิน นายก อบต.นากลาง ได้สั่งการให้ พ.อ.ท.ธีรพงษ์ สังข์เนิน หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นากลาง รีบดำเนินการสูบน้ำเข้าสระประปาเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 จำนวน 1,620 ครัวเรือน จำนวนประชากร 3,261 คน ประชากรแฝงประมาณ 2,000 คน โดยการใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง สูบเข้าสระประปาให้ได้มากที่สุด ถ้าช่วงฤดูฝนปีนี้ฝนยังทิ้งช่วงอยู่คาดว่าอาจจะไม่มีน้ำอุปโภค – บริโภค เร่งสูบน้ำช่วยเหลือราษฎร

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน