สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดฝึกอาชีพ “การถักพรมเช็ดเท้า” ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าอ่าง 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดฝึกอาชีพ “การถักพรมเช็ดเท้า” ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าอ่าง 

วันที่ 8 มกราคม 2563สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดฝึกอาชีพ “การถักพรมเช็ดเท้า” ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าอ่าง  ระหว่างวันที่ 8 -10 มกราคม 2563  ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ. นครราชสีมาโดยได้รับเกียรติ จากนางฝน  คงศักดิ์ตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านเกวียน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม และกล่าวว่าเทศบาล ยินดีสนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาของเทศบาลฯ และในงามมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นี้

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์   พรหมดำ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กล่าวว่า  “การดำเนินการฝึกอาขีพดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ที่ได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ให้ทำงานสนองตอบความต้องการประชาชน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์รัฐบาล “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น